طـی سـالـیـان اخـیـر داشـتـن و یـا نـداشتن ریش و یا سبیل و همـچـنـین مـدل و طـرح آنها تحت تاثیر شدید تبلیغات و مد روز قـرار داشتـه است. یک دهه ریش گذاشتن و یا طرحی از ریـش باب گردیده

طـی سـالـیـان اخـیـر داشـتـن و یـا نـداشتن ریش و یا سبیل و همـچـنـین مـدل و طـرح آنها تحت تاثیر شدید تبلیغات و مد روز قـرار داشتـه است.

یک دهه ریش گذاشتن و یا طرحی از ریـش باب گردیده و دهه ای دیگر صورت کاملا اصلاح شده محبوبیــت پیدا میـکند. امـا بـراستی موی صورت در

مردان تا چه اندازه در جـذاب بـودن آنـهـا تـاثــیر گـذار اسـت؟ ایـن بــه شخـصیت فرد، شـغل، فـرم صـورت و مدل موی صورت مردان بستگی خواهد

داشت. 

چرا مردان ریش میگذارند؟ 

1-برخی مردان عادت دارند که ریش بگذارند. 

2-برخی مردان تنها از سر کنجاوی که با ریش چهره شان چه تغییری میکند و یا آیا مدل خاصی از ریش به آنها می آید و یا نه اقدام به گذاشتن

ریش میکنند. 

3-تعدادی از مردان بخاطر آنکه پس از اصلاح صورتشان جوش میزند و پوست صورتشان به اصلاح مداوم حساس میباشد ترجیح میدهند ریش

بگذارند. 

4- برخی از مردان نیز به لحاظ کمبود وقت و آنکه لازم نباشد هر روز صورت خود را اصلاح کنند اقدام به این کار میکنند. اما این عده باید توجه داشته

باشند که مرتب نگه داشتن ریش بلند نیز کار آسانی نیست. 

5- نیاز به تغییر. مردان نسبت به زنان گزینه های کمتری برای تغییر ظاهر خود در اختیار دارند. زنان با آرایش و یا مدل های موی متنوع و جذاب و

زیور آلات، خود را به هر شکلی میتوانند در بیاورند اما مردان خیر. 

6- عقاید و باورهای مذهبی، فرهنگی و سنتی. 

7- برخی مردان تصور میکنند زنان ریش صورت را جذاب قلمداد میکنند. به ویژه ته ریش را اما حقیقت امر آنست که اکثر زنان از موی صورت مردان

بیزار میباشند. 

8- پوشاندن لکه ها و اثر زخمهای صورت. 

چگونه ریش خود را بلند کنید 

1-نخست میبایستی به مدت حداقل 4 هفته ریش خود را به حال خود بگذارید تا کاملا بلند شود. در طی این مدت شما وسوسه خواهید شد که

به ریش خود فرم دهید اما دست نگهدارید چون معمولا زود مدل دادن به ریش نتیجه خوبی در بر نخواهد داشت. 

2- مدل و طرح دلخواه خود را برگزینید و آن را روی صورت خود با دقت پیاده سازی کنید. 

3-حداقل هفته ای یک مرتبه ریش خود را مرتب کرده و اضافات آن را کوتاه کنید. 

گزینه های شما: 

1- سبیل: آسانترین و کم درسر ترین گزینه هاست. چون هم بلن کـردن آن آسـان اسـت و هـم بـه حـداقل نگهداری و مرتب کردن نیاز دارد. اما شما

را مسن تر جلوه میدهد. 

2- خط ریش بلند: این یکی از گزینه های محبوب و رو به گسترش میباشد. 

3- ته ریش: ته ریش شاید بـظـاهر جذاب بنظر آید اما جلوه زیبایی نداشته و شما را به نامرتب بودن متهم میکند. 

4- ریش پروفسوری(بزی): ریش بزی امروزه بسیار مد گردیده است. اما معمولا نگهداری و مرتب نگه داشتن آن کار دشواری است. ریش بزی

میتواند با سبیل و یا بدون سبیل باشد. 

5- ریش کامل: این نوع ریش برای مردانی که از موی صورتشان پر پشت میباشد مناسب است. اما این مدل معمولا سن شما را افزایش داده و

شما را پر ابهت تر و یا ترسناک تر میسازد. 

حتما هنگام انتخاب مدل و طرح ریش و سبیل خود فرم صورت خود را نیز مد نظر قرار دهید: 

1- صورت باریک و کشیده: ما نیازی ندارید تا به طول صورت خود اضافه کنید بنابراین ریش بلند نگذارید همچنین از ریش بزی نیز اجتناب ورزید.

بهترین گزینه برای شما خط ریش بلند است تا لاغری دو طرف صورت شما را بپوشاند. اگر خواستید ریش کامل بگذارید موی ریش قسمت چانه را

کاملا کوتاه کرده و قسمت کناره ها را بلند و پر پشت بگذارید. 

2- صورت گرد: هدف شما افزودن به طول صورت تان است. بنابراین ریش بزی مناسب شماست. از گذاشتن خط ریش بلند و سبیل باریک خودداری

کنید چون صورت شما را گردتر میسازند. 

3- چانه کوچک: بهترین گزینه نیز برای شما ریش بزی ست. ریش کامل نیز کار ساز خواهد بود اما سبیل تک هرگز. 

4- سر بی مو: از گذاشتن ریش کامل و خط ریش بلند جدا خودداری کنید.بهترین گزینه شما ریش بزی کوتاه میباشد.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه