براى تحقيقات ازدواج بهتر است سراغ چه كسانى برويم؟ كسانى كه مى‏شود از آن‏ها درباره فرد مورد نظر تحقيق كرد، عبارتند از:

براى تحقيقات ازدواج بهتر است سراغ چه كسانى برويم؟
كسانى كه مى‏شود از آن‏ها درباره فرد مورد نظر تحقيق كرد، عبارتند از:
۱٫ همكاران و همكاران والدين او (در صورت شاغل بودن)؛
2. سرپرستان محل كار (رئيس، معاون و در صورت لزوم حراست)؛
3. هم‏كلاسى‏ها (درصورت اشتغال به تحصيل قبلا يا فعلا)؛
4. سرپرستان و مسئوولان مجتمع آموزشى؛
5. دوستان؛
6. آشنايان و دوستان خانوادگى؛ مى‏توانيد شماره تلفن و نشانى چند نفر از دوستان و آشنايان شخص را از خودش بگيريد. حتى اگر شماره يا نشانى‏هاى خاصى را هم بدهد مى‏توانيد از طريق گفت‏وگو با آنان به مطالب خوبى دست يابيد. از طرفى مى‏توانيد شماره و نشانى برخى ديگر از دوستان و آشنايان او را از همين دوستان بگيريد.
7. خويشان و فاميل؛
8. همسايگان؛ در صورت تغيير منزل، از همسايگان پيشين هم تحقيق كنيد.
9. افراد وابسته به خانواده از جمله عروس‏ها و دامادها؛ با ديدار وابستگان مى‏توانيد از لحن سخن و نوع نگاهشان مطالبى را متوجه شويد؛ حتى اگر به هر دليلى نخواهند اطلاعاتى به شما بدهند.
10. در صورت تجربه ازدواج قبلى، با همسر پيشين او؛ سعى كنيد با همسر پيشين شخص مورد نظر به صورت حضورى گفت‏وگو كنيد و به تماس‏هاى تلفنى بسنده نكنيد. ديدن چهره او وقتى درباره شخص مورد نظر سخن مى‏گويد، لازم است.
اولويت را در تحقيقات به ۶ گروه اول بدهيد و بعد به ترتيب، سراغ خويشان، همسايگان و افراد وابسته به خانواده برويد تا در حد امكان، اصل مخفيانه بودن خواستگارى رعايت شود.
          
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه