ناتوانی جنسی عبارت از عدم توانایی در ایجاد و حفظ نعوظ آلت، جهت انجام یک مقاربت جنسی رضایت بخش می باشد و نیابد آنرا با سایر اختلالات جنسی از جمله انزال زودرس اشتباه کرد

ناتوانی جنسی عبارت از عدم توانایی در ایجاد و حفظ نعوظ آلت، جهت انجام یک مقاربت جنسی رضایت بخش می باشد و نیابد آنرا با سایر اختلالات جنسی از جمله انزال زودرس اشتباه کرد.
در شروع مبحث می خواهم خدمت شما خوانندة گرامی یادآوری کنم که ناتوانی جنسی عبارت از عدم توانایی در ایجاد و حفظ نعوظ آلت، جهت انجام یک مقاربت جنسی رضایت بخش می باشد و نیابد آنرا با سایر اختلالات جنسی از جمله انزال زودرس اشتباه کرد. گاهی اوقات علت ، عوامل جسمی و یا بیماریهای مختلف است ، مثلاً کمبود بعضی از هورمونها و یا نقائص آناتومیک. گاهاً علت مصرف بعضی از داروها است, کم نیست مواردیکه مرد بعلت وجود یک بیماری ، مدتهای مدید از یک دارو یا یک عده داروهای بخصوص استفاده می کند، و کم نیستند داروهائی‌که از عوارض جانبی آنها ، ایجاد مشکلات و اختلالات جنسی می باشد. گاهاً وجود یک عده بیماریهای دیگر، سبب بروز مشکلات زناشوئی در مرد می شود، از جمله می توان دیابت یا مرض قند را ذکر کرد، که در مردان پس از چندین سال بعلت ایجاد آسیب اعصاب محیطی و عروقی، ممکن است منجر به اختلال در روابط زناشوئی گردد. یک عده دیگر از علل، عوامل زمینه ساز یا مساعد کننده هستند و یک عده دیگر از عوامل ، عوامل آشکار ساز می باشند، و سبب می شوند مشکلی که از قبل وجود داشته و خفیف بوده، خود را بروز داده و بصورت مشکل تمام عیار در آید. از عوامل زمینه ساز و آشکارساز می توان از موارد زیر نام برد، آموزش ناکافی و تحریف شده، روابط خانوادگی آشفته، ناسازگاری در ارتباط بطور کلی، بروز یک حادثة مهم در زندگی مثل تولد فرزند و یا مرگ والدین، عدم موفقیت پی در پی در زندگی، افسردگی، اضطراب، استرسهای طولانی مدت, سالمندی و غیره. بطور کلی ناتوانی جنسی را به دو دستة بزرگ اولیه و ثانویه تقسیم بندی می کنند. ناتوانی جنسی اولیه به مواردی گفته می شود که در آن مرد به هیچ وجه تجربة یک نعوظ کامل را جهت انجام مقاربت جنسی نداشته‌است. ناتوانی جنسی ثانویه به مواردی گفته می شود که فرد قبلاً قادر به انجام مقاربت و یا نعوظ کامل بوده است ولی پس از مدتی این توانایی را از دست داده است. باید دانست که بروز مشکلات جنسی می تواند تحت تأثیر عوامل دیگری نظیر ترس و احساس گناه نیز قرار گیرد. بررسیها نشان داده‌اند که افراد مسن زمان طولانی تری را جهت ایجاد نعوظ کامل صرف می کنند و به سختی می توانند آنرا حفظ کنند و یک سوم این افراد در زمان نزدیکی نعوظ خود را از دست می دهند. همچنین از دست دادن نعوظ سریعتر اتفاق می افتد و مدت زمانی که فرد بتواند به نعوظ بعدی برسد طولانی تر می گردد.
انواع آن شامل چه مواردی است؟
و اما از نظر علمی اختلالات نعوظ یا ناتوانی جنسی در مردان را به دو گروه اصلی عضوی یا ارگانیک ( Organic ) و روانی یا سایکوژنیک ( Psychogenic ) تقسیم بندی می‌کنند. علل عضوی یا ارگانیک به چهار زیر ردة عمده به قرار زیر تقسیم می شود: عروقی ( Vasculogenice )، عصبی ( Neurogenic )، آناتومیک ( Anatomic ) و هورمونی (Endocrine  بنابراین جهت درمان صحیح ناتوانی جنسی در مردان، ابتدا بایستی تشخیص صحیح داده شود.
آقای دکتر صفری نژاد، ارولوژیست
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه