خودتون چی فکر می کنید؟ بررسی های کارشناسان المانی نشان میدهد که متاسفانه مردان

خودتون چی فکر می کنید؟

بررسی های کارشناسان المانی نشان میدهد که متاسفانه مردان 

بیشتر از زنان دروغ میگویند

به گزارش خبرگزاری اسوشیتدپرس بر اساس تحقیقات بیش از 

60% مردان در سخنان خود اغراق می کنند و اصرار دارند اصلاح 

کردن گفتار کار درستی نیست در حالی که این امار در مورد 

زنان تنها 21% است بنا بر این گزارش در این تحقیقات امده است 

مردان بسیار راحت تر از زنان دروغ می گویند و تنها 30% انان 

شجاعانه به دروغهای خود اعتراف می کنند 

در این گزارش امده است بسیاری از مردان حتی پس از رو 

شدن دروغ هایشان احساس شرم و خجالت هم نکرده و

یک چهارم از انها از برملا شدن دروغ هایشان ابایی ندارند

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه