ازدواج موقت برای مردان مجرد بر اساس مبانی شرعی و تحقق شرائط، بلا مانع است ولی اگر انجام این امر در گستره‏ای تحقق یابد که به روی گردانی افراد از ازدواج دائم بیانجامد

ازدواج موقت مردان مجرد به رویگردانی آنان از تشکیل زندگی طبیعی میانجامد. 
ازدواج موقت برای مردان مجرد بر اساس مبانی شرعی و تحقق شرائط، بلا مانع است ولی اگر انجام این امر در گستره‏ای تحقق یابد که به روی گردانی افراد از ازدواج دائم بیانجامد تا آنجا که به یک معضل اجتماعی تبدیل گردد. بر عهده حکومت اسلامی است که با آن مقابله نماید، اینگونه برنامه‏ها به عنوان حکم ثانوی در شرع ملحوظ شده است یکی از آن عناوین که متناسب این بحث است اصل نفی ضرر است یعنی هر گونه زیانی متوجه جامعه اسلامی باشد باید از آن جلوگیری کرد حتی زیانهایی که ناشی از احکام اولی است لذا در اصطلاح فقهی به اصل حاکم از آن نام برده میشود. فقها در این باره بحث مستقلی دارند و امام »قدس« نیز در کتاب الرسائل آن را عنوان کرده‏اند و بلکه آن را از احکام حکومتی دانسته‏اند. الرسائل، ص 6 و ص 49. تنها اعضای سایت میتوانند لینک ها رو ببینند.
 آیا ازدواج موقت احکام ثانوی شمرده می شود ? و در چه صورتی امکان دارد که حکم ازدواج موقت برداشته شود؟
پاسخ:
البته فرض مذکور درباره ازدواج موقت مطابقت با واقعیت ندارد. زیرا ازدواج موقت بیشتر برای رفع بحران ها و پاسخ به نیازهای فوری و زودگذر است. لذا هیچگاه جایگزین ازدواج دائم نمی شود. و از آنجا که انسانها به دنبال سامان دهی نظام زندگی و رسیدن به آرامش و سکونت هستند لذا حتی کسانی که قبل از ازدواج و یا بعد از ازدواج برای مدتی دنبال ازدواج موقت می باشند؛ سرانجام به یک ازدواج دائم رو می آورند.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه