پزشكان كانادایی در یك مطالعه جدید تایید كردند كه ازدواج برای سلامتی بویژه در مردان مزایای بلند مدتی دارد.

پزشكان كانادایی در یك مطالعه جدید تایید كردند كه ازدواج برای سلامتی بویژه در مردان مزایای بلند مدتی دارد.
در این بررسی معلوم شده است مردانی كه ازدواج می‌كنند و همسر رسمی دارند در صورت بروز مشكلات و ناراحتی‌های قلبی زودتر به بیمارستان برده می‌شوند و تحت نظر پزشك قرار می گیرند در حالی كه مردان مجرد یا مطلقه كمتر متوجه وضعیت سلامتی خود هستند.
دكتر كلار آتزیما از متخصصان انستیتو علوم ارزش‌یابی كلینیكی و دستیاران وی اطلاعات مربوط به 4403 بیمار را در اونتاریوی كانادا كه سابقه حمله قلبی داشتند به دقت بررسی كردند. میانگین سنی این افراد 3/67 سال بود و 7/33 درصد از آنان را زنان تشكیل می‌دهند.
آمارها نشان داد تعداد مردان متاهلی كه پس از سكته مغزی سریعتر به بیمارستان برده شده‌اند به مراتب بیشتر از مردان تنها و مجرد است اما در مقابل وضعیت تاهل زنان با سرعت رساندن آنها به بیمارستان پس از تجربه دردهای قفسه سینه مرتبط با حمله قلبی ارتباطی ندارد.
متخصصان می‌گویند این امر نشان می دهد حس مراقبت از همسر در زنان قو‌ی‌تر و بیشتر از مردان است.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه