به گزارش خبرگزاري فرانسه ريچارد پتي، رييس پزشكي يك كلينيك برجسته سلامت مردان در لندن در اين باره مي گويد: «استرس مزمن ناشي از نگراني هاي مالي مكرر يا كاركردن براي ساعات طولاني

به گزارش خبرگزاري فرانسه ريچارد پتي، رييس پزشكي يك كلينيك برجسته سلامت مردان در لندن در اين باره مي گويد: «استرس مزمن ناشي از نگراني هاي مالي مكرر يا كاركردن براي ساعات طولاني، باعث كاهش ميزان هورمون جنسي مردانه يا تستوسترون مي شود.» بررسي هاي قبلي نشان داده بود كه ميزان كم تستوسترون ممكن است به افزايش خطر ديابت، پوكي استخوان و افسردگي بيانجامد و ميزان بالاي آن با افزايش ميل جنسي همراه است. تستوسترون نه تنها بر سلامت بدني مردان تاثيرگذار است، بلكه بر جنبه هاي رواني و عاطفي و كيفيت زندگي آن ها هم موثر است.

پتي مي گويد: «هنگامي كه يك مرد تحريك پذير يا تندخو مي شود، ممكن است به سادگي آن را به اثرات سالمندي نسبت دهند.
در كوتاه مدت، استرس ممكن است ميزان تستوسترون را افزايش دهد و اين امر به نوبه خود مي تواند باعث شود كه افراد به فشار يا موقعيت هاي جديد، واكنش سريعي نشان دهند.
از طرف ديگر استرس مزمن كه بدن را در يك حالت تهديد دايمي نگاه مي دارد و يك عارضه رايج زندگي مدرن است، عامل عمده اي در كاهش تستوسترون مي باشد.
استرس ناشي از بحران اقتصادي جهان ممكن است ميزان تستوسترون را در مردها كاهش دهد.
ميزان كم تستوسترون به خواب آلودگي، تحريك پذيري، فقدان تمركز و كاهش ميل جنسي مي انجامد.
پتي توصيه مي كند مردان با استراحت كردن، خوردن غذاي سالم و ورزش كردن، ميزان استرس شان را كاهش دهند.
تستوسترون، ‌هورموني است كه به وسيله  ها توليد مي گردد و باعث ايجاد صفات ثانويه جنسي در مردان مي شود. اين هورمون با كاركرد جنسي در مردان مي شود. اين هورمون با كاركرد جنسي، گردش خون، توده عضلاني، تمركز ذهني، خلق و خو و حافظه ارتباط دارد.
يك تحقيق جديد روي چهار هزار مرد سالمند در استراليا هم نشان داده است كه ميزان تستوسترون در ميان افرادي كه افسرده بوده اند، پايين تر بوده است، و اين امر به نوبه خود مي تواند به كاهش هورمون جنسي استراديول (كه داراي خواص ضد افسردگي) بيانجامد.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه