خـرید كـردن بـا همسرتان شباهت زیادی با رفتن به مطب دندانپزشكی دارد؛ دردناك و در عین حال غیر قابل اجتنـاب اسـت. دیـر یـا زود از شما خواهد خواست او را در یكـی از خریدهای طاقت فرسایش همراهی نمایید

خرید رفتن با همسرتان - طنز
خـرید كـردن بـا همسرتان شباهت زیادی با رفتن به مطب دندانپزشكی دارد؛ دردناك و در عین حال غیر قابل اجتنـاب اسـت. دیـر یـا زود از شما خواهد خواست او را در یكـی از خریدهای طاقت فرسایش همراهی نمایید 
اگر از خرید كردن دل خوشی نداشته و نمی توانید خود را خـلاص كنـیـد، چه باید انجام دهید تا آن روز قابل تحمـل و زود گذر شـود؟ رعـایـت ایـن نـكـات زنـدگی شما را بسیار آسانتر خواهد نمود 
زرنگ تر باشید، پیشتاز باشید، بیشتر طول دهید 
فقط دو نفری بروید 
زن ها به ندرت تنهایی خرید می روند. هنگامی كه از شـما خـواسـت كـه او را همراهی كنید، مطمئـن شـوید كه دیگر هیچ كدام از دوستـان دخـتـر وی و یـا هیـچ یـك از اعـضـای فامیلش به دنبال شـما نـخواهنـد آمد چرا كه به ازای اضافه شدن یك نفر زن، مدت زمان خرید دو برابر افزایش خواهد یافت 
لیستی تهیه كنید 
یك زن می تواند بسیار غیر قابل پیش بینی باشد. به همین دلیل از او بخواهید پیش از بـیـرون رفتـن لـیـسـتـی از اقـلام مـورد نیـاز و فـروشـگاهای مورد نظرش را تهیه نماید. او مشاجره خواهد كرد، اما احتمال شما در این قسمت برنده می شوید؛ دشواری كار این است كه او را مجبور به رعایت خرید مطابق با آن لیست نمایید 
به مراكز خرید بروید 
زحمت همراهی كردن همسر خود را در خرید قبول كرده اید ولی درعین حال نمیخواهید راننده شخصی او شوید. مركز خریدی كه دارای فروشگاه های متعدد میباشد را انتخـاب كنید تا مجبور به رانندگی در سراسر شهر نگردید 
كفشهای راحت بپوشید 
اگر قبلا در چنین موقیعتی گرفتار شده باشید، میدانـید كـه زن ها هنگامیكه به یك مركز خرید وارد میشوند، می توانـند عـمل خرید كردن را به یك مسابقه سه گانه دو 100 متر، پرش ارتفاع و پرتاب وزنه تبدیل كنند. آنها به تك تك فروشگاه ها سر میزنند - دو مرتـبه - بنابراین لازم است خودتان را به یك جفت كفش راحت مخصوص پیاده روی مجهز نمایید 
در فروشگاه های بزرگ خرید كنید 
فـرض كنـیـد كـه همسر شما تصمیم گرفته از بوتیكهای منحصر بفردی خرید كند، در ایـن شـرایـط می توانید او را متقاعد نمایید كه فروشگاه های بـزرگ و عـمومـی نـیـز اجـنـاس شیك و مطابق با مد روز ارائه می كنند. البته ایده اصلی این است كه وقتی هـمـسرتان در یك فروشـگاه بـزرگ در حال انجام كار خودش است، شما فرصتی پیدا خواهید كرد كه جدیدترین وسایل الكترونیكی و آخرین دی وی دی های منتشر شده را مرور نمایید 
از فروشگاه های راحت دیدن نمایید 
هر فروشگاهی كه محلی بـرای نشستن مشتریانش داشته باشد، دوست شما است. حـداقل می توانید زمانی كه همسرتان در حال نـگاه كـردن پـایان نـاپذیر خود به اجنـاس و امتحان لباس ها است، مدتی را به استراحت بپردازید 
به فروشگاههایی كه فروشندگانشان خانم هستند بروید 
به دنبال فروشگاهی بگردید كه فروشنده اش یك خانم زیبا باشد و فرمان را به سمت آن فروشگاه هدایت كنید. مطمئن باشید كه همسر شما با سـرعتی بـاور نكردنی خریدش را تمام كرده و شما از این همه عجله متعجب خواهید شد 
كفش خرید نكنید 
پیـشنهاد می كنم از خرید كردن كفش همانند مرض طاعون دوری و اجتناب ورزید. خرید كـفش فـرآیندی بسیار وقت گیر است كه در آن همسرتان مجبور است یك جفت از بیــن هزاران جفت كفش مشابه هم انتخاب كرده، برای تعیین سایز آنها را پوشیده و بـخـاطـر اینكه متوجه راحتیشان شود چند قدمی راه رود. این سه مرحله برای هر جفتی كه به نظر وی جالب باشد، تكرار خواهد شد. مطلب واضح است؟ 
از او بخواهید لباس راحت بپوشد 
اگر همـسرتان تصمیم خـرید لـباس داشـته باشد، احتمال اینكه بـخواهــد برخـی را برای امـتـحان بـه تـن كند زیاد است. ایده خوب این است كه او لباسی بپوشد كـه درآوردنـش راحـت بـوده و در نـتـیجه پـروو لبـاسـها بیشتر از زمان مور نیاز طول نكشد. به یاد داشته باشید كه هنگام خرید لباسهای زیپ دار بهتر از دكمه ای هستند 
لباسش را شما برایش انتخاب كنید 
از آنجایی كه شخص شما بیشتر از هر فرد دیگری مجبور به نگاه كردن او میـباشد، پس چرا لـبـاسـش را خودتان انتخاب نكرده و نظر ندهید كه آیا اندازه و برازنده اش است؟ اگر به اندازه كافی زیرك و باهوش باشید، همـسرتان ایـن عـمل شـما را تـحـسـیـن نموده و خرید بسیار سریعتر تمام خواهد شد 
قاطع و محكم باشید 
ایــنگونه اتفاق می افتد 20 دقیقه طول میدهد تا لباس مورد علاقه اش را انتخاب كرده، آن را كاملا بر تن نموده و نظر شما را جویا شود. زن ها مـعـمـولا در رابـطه با ظاهـرشـان غیر مطمئن بوده و هنگامـیكه شما فقط به گفتن " بد نیست" اكتفا می كنید، احساس زشتی و یا نا خوشایندی به او دست خواهد داد.نكته این است كه قاطعانه و با اطمینان نظر خود را ابراز نمایید 
نگذارید با دوستانش تماس بگیرد 
تلفن همراه او را پـنـهان كرده، خاموش نموده و یا پـیـش خـود نـگـهـداریـد -- تـحـت هیچ شرایطی نـبـاید بـه او اجازه دهید برای كمك گرفتن در خرید به دوستانش تلفن كند. این گفتگوها گفته می شود به اندازه مـذاكـرات صـلح در جـنـگ سـرد بـه طـول مـی انـجامد. رومـانـتـیك و احساساتی بوده و بـه او بـگویـیـد كه امروز قرار است فقط متعلق به ما دو نفر باشد 
یك آنتراك تدارك ببینید 
اگر روز را تقسیم بندی كنید، متوجه خواهـید شـد كـه خـرید كـردن مـی تـواند یـك تجربه قابل تحمل گردد. برای این منظور در طول روز زمانهایی را برای استراحت مثلا برای صرف نهار با یك نوشیدنی اختصاص دهید 
چرخ بزنید و بیهوده وقت تلف كنید 
این مطلب را بگـیرید:همسر شما قبلا به دلیل اینكه تقاضایش را برای همراهی كردن او در خـرید پـذیـرفته ایـد، در قله رفیع خوشنودی و رضایت قرار گرفته است. از ایـن شـرایـط و موقیـعت خوشرویی و بشـاشـی وی اسـتـفاده كـرده و حركتی كنید. هنگامی كه او در حال امتحان اجناس اســت، بطور پنهانی بطرف قسـمـتهای مورد علاقه خود رفته و لذت ببرید 
خود را مشغول نگهدارید 
خرید كردن با یك زن از دو مرحـله تشكیل می شـود. یـك بخش مربوط به دیدن اجناس و لباسها از پشت ویترین اسـت كه شما را مجبور به پیاده رویهای طاقت فرسا می كند. و بخش دیگر انتخاب لـبـاس و پوشیدن آن است. این مرحله نیاز به آموختن صبر و بردباری تـوسـط شما دارد. به این مـنظور به دوسـتان تـلفن زده و یا با گیم های موبـایل، خـود را سرگرم نماید 
یك وقت گریز و فرار تنظیم كنید 
به منظوره فیصله دادن به قضیه، در آن روز برای بعد از خرید برنامه ریزیهای مهمی انجام دهید تا همسرتان مجبور شود سر یك زمان معین كارش را تمام كند. مثـلا مـی تـوانـید بلیط سینما تهیه كنید و بهتر است از او بخواهید كه پول آن را پرداخت كند 
شما زنده ماندید 
اگر این رهنمون ها را رعایت كنید، خرید رفتن به همراه همسرتان آنقدر ها نیز عذاب آور نخواهد بود 
از فرصت استفاده كرده و او را تشویق به خریدن لباسهایی نماییدكه دوست دارید وی را در آنها ببینید و چیزی هم برای خودتان خریداری كنید. بـه ایـن تـرتـیب خـرید رفـتن شـما دیگر یك اتلاف وقت صد در صد محسوب نخواهد شد.
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه