مردان جوانی که با والدینشان زندگی می کنند ، تحت تاثیر آنان قرار ندارند و رفتارهای استانداردی از آنان سر نمی زند. خشونت بیرون از خانه ، از شایعترین مشکلات این گروه از جوانان است

مردان جوانی که با والدینشان زندگی می کنند ، تحت تاثیر آنان قرار ندارند و رفتارهای استانداردی از آنان سر نمی زند. خشونت بیرون از خانه ، از شایعترین مشکلات این گروه از جوانان است
واحد مرکزی خبر به نقل از یونایتدپرس گزارش داد، محققان علوم پزشکی در کویین مری در دانشگاه لندن اعلام کردند مردانی که در اوایل بیست و چند سالگی هنوز به صورت مجرد با والدین خود زندگی می کنند بیشتر از آنانی که به صورت مستقل زندگی می کنند ، به خشونت روی می آورند.
دکتر جرمی کوید و همکارانش با بررسی بیش از 8 هزار مرد و زن دریافتند ، مردان جوانی که با والدینشان زندگی می کنند ، تحت تاثیر آنان قرار ندارند و رفتارهای استانداردی از آنان سر نمی زند.
خشونت بیرون از خانه ، از شایعترین مشکلات این گروه از جوانان است که در اوایل دوران بیست سالگی قرار دارند.
در این مطالعه‌ ، همچنین مشخص شد ، مردانی که با والدینشان زندگی می کنند بیشتر به الکل روی می آورند.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه